CAD-konvertering med TransMagic

TransMagic kan presentera, konvertera, reparera, trimma och jämföra CAD-modeller i över 40 olika format. TransMagic löser en rad problem kopplade till 3D CAD data-utbyte, bl.a. tack vare kraftfulla verktyg för automatisk analys och reparation av modellfilerna.

Även som viewer är TransMagic ett bra val med det stora utbudet av indata-format (Catia, Creo, SolidWorks, SolidEdge, JT, m.fl.) kombinerat med funktioner för måttsättning, analys, assembly management etc.

TransMagic är världsledande vad gäller funktionalitet, prestanda och kvalitet för multi-CAD-miljöer.

Behoven utgår vanligtvis från en eller flera av följande situationer:

 • Flera olika CAD-verktyg i samma utvecklingmiljö
 • Kan inte läsa CAD-modeller från underleverantörer
 • Kunderna kan inte använda levererade 3D-modeller
 • Analysverktygen kan inte läsa CAD-verkygets originalfil

Detta medför bl.a.

 • Modellerna måste skapas om på nytt för att kunna läsas av kund eller underleverantör
 • Översättningar med STEP eller motsvarande kräver ofta omfattande efterarbete
 • Merarbete vid varje leverans
 • Produktionsförseningar
 • Förlorad data
 • Ökade kostnader

Lösningen med TransMagic ger:

 • Konvertering mellan CAD-systemens egna format
 • Stöd för alla de viktigaste CAD-systemen
 • Minskat behov av egna licenser för CAD-system
 • Integrerbart med PDM/PLM
 • Investeringar i produktutvecklingen skyddas
 • Ökad användbarhet av 3D modelldata

Produktfamiljen består av 3 basprodukter: TransMagic EXPERT, TransMagic PRO samt TransMagic SUPERVIEW.

TransMagic EXPERT är för multi-CAD användning där man behöver konvertera modeller och assemblies till och från CAD-systemens egna format för verktygsframtagning, påbyggnader, beräkningar, osv.

TransMagic PRO konverterar till neutralformat som STEP, IGES, Parasolid, ACIS, DWG, m.fl.

TransMagic SUPERVIEW är viewern som presenterar alla de viktigaste CAD-formaten, har stöd för måttsättning, yt- och viktanalys, samarbetsstöd och kan dessutom exportera till en rad format för visualisering.

Produktspecifikation med formatstöd

Jämförelsetabell

Läs mer om TransMagic här.

Till basprodukterna kan man lägga till följande tillägg:

MagicHeal för avancerad reparation av trasiga geometrier och optimering av modeller och sammanställningar

MagicBatch för automatiserad konvertering av större mängder CAD-filer inklusive reparation och trimmning.

MagicCheck för jämförelse av modeller i samma eller olika format för verifiering av konverterade modeller eller för att identifiera skillnader mellan olika versioner.

TransMagic COMMAND gör det möjligt att automatisera eller integrera med andra verktyg genom makrospråk.

Vill du veta mer om TransMagic eller göra en beställning?