Bättre hantering av externa och interna komponenter

PARTsolutions är ett system för att hantera standardkomponenter integrerat med CAD-system och/eller PDM/ERP. ”Strategic Parts Management” ger möjlighet att hantera komponenter och standarddetaljer på en effektivt sätt. PARTsolutions är bryggan mellan CAD- och ERP-systemet för att enkelt hitta information om företagets standard- och leverantörskomponenter och direkt lägga in en komponent i en assembly.

För företaget betyder detta en möjlighet att styra vilka komponenter som används och därmed reducera kostnader. Genom att redundansen reduceras radikalt och Master Data hålls samman till en källa ökar överblickbarheten och kostnaderna sjunker. Färre komponenter ger helt enkelt lägre kostnader.

För konstruktören innebär PARTsolutions ett enkelt sätt att snabbt hitta rätt standardkomponent som behövs i en konstruktion. All information om komponenten finns tillgänglig och modellen kan direkt inkluderas i vilket CAD-system som helst i äkta källformat. Både företagets egna standarddetaljer och externa leverantörers komponenter hanteras i samma enkla system.

PARTsolutions innehåller en mängd olika sökvägar så att man enkelt kan hitta komponenten man behöver: sök t.ex. via namn, funktion, artikelnummer eller skissa helt enkelt ungefärligt utseende i CAD-systemet så hittar PARTsolutions rätt detalj.

PARTsolutions kan integreras med företagets ERP-system för att ange egna data om komponenterna.

För inköpsavdelningen innebär PARTsolutions en möjlighet att på ett kontrollerat sätt tillhandahålla externa leverantörers standardprodukter till den egna utvecklingsavdelningen. Bland de över 700 leverantörerna vars e-kataloger följer med PARTsolutions kan man inte bara välja ut vilka som går och inte går att välja, utan också ange vilka leverantörer/komponenter som är att föredra. På så sätt kan företagspolicy och interna standarder upprätthållas och antalet varianter av liknande produkter hållas nere.

C-parts, dvs enkla standardiserade detaljer, står normalt för 20% av en slutprodukts värde, men 80% av kostnaderna för upphandling. Genom att styra användningen av detaljerna och inköpet kan man optimera upphandlingen och minska kostnaderna.

Fördelarna med PARTsolutions är uppenbara:

  • Lätt att hitta de komponenter konstruktörerna behöver.
  • Minskat komponentbibliotek när kopior och liknande detaljer rensas bort.
  • Direkt integration i CAD-systemet även i blandade miljöer.
  • Över 110 miljoner komponenter från 700 olika underleverantörer direkt tillgängliga.
  • Geometrisk sökning.

Löpande uppdatering av tillgängliga komponenter.

Mer information och teknikdemonstrationer kan du hitta här.

Se en videopresentation av PARTsolutions på Youtube här.

Kontakta oss gärna för mer information om PARTsolutions.