Vi kan hjälpa er att realisera återanvändning i konstruktionsarbetet. Här är några av lösningarna vi erbjuder:

Överbrygga format-hinder

Vi har verktygen för att konvertera 3D CAD-format för att läsa leverantörers format, erbjuda kunder lättlästa resultat eller utbyta geometrier i multi-CAD-miljöer.

Läs mer »

Standardiserad komponenthantering

Våra världsledande lösningar hjälper er att styra upp användningen av standardkomponenter. Vi kan även hjälpa er att bygga upp egna komponentbibliotek av interna komponenter. Allt väl integrerat med er CAD/PLM/ERP-miljö.

Läs mer »

Komponenter från ledande externa leverantörer

Sök bland industristandarder och över 700 leverantörers produktkataloger och hämta CAD-data i vilket format du behöver. Sökning med namn, kategori, eget artikelnummer, geometri, etc.

Läs mer »

Gör egna produkter geometriskt sökbara

Ökad återanvändning, rationell utveckling och kortade ledtider genom att enkelt kunna återfinna egna modeller baserat på en enkel CAD-skiss eller en liknande komponent. Kan även tillämpas för att identifiera lämpliga ämnen för tillverkning.

Läs mer »

Jämför och verifiera CAD-modeller

Identifiera skillnader mellan olika versioner av en produkt, verifiera en producerad modell med källdata eller ett punktmoln från scanning med en detaljmodell.

Läs mer »

Leverera egna CAD-data till dina kunder

Att göra CAD-data från produktkatalogen enkelt tillgänglig för kunderna är inte bara en service till de befintliga kunderna. Genom att distribuera dem i rätt nätverk får man produkterna exponerade för hundratusentals konstruktörer som direkt kan ladda ner den produktdata de behöver.

Läs mer »

Behöver du hjälp eller vill du fråga oss om våra produkter?