Jämför och validera CAD-modeller

CAD-validering (CAD comparison) är en alltmer efterfrågad funktion på utvecklingsavdelningar idag. Orsaken är att det är så viktigt att hitta fel så tidigt som möjligt – konstruktionsfel som hänger med hela vägen till produktion kan bli mycket kostsamma.

Vissa kunder kräver till och med av sina leverantörer att man ska kunna autentisera att den levererade produkten överenstämmer med originalet eller visa vilka delar som ändrats. Part Autentication proceduren kräver dokumentation som kan vara tidskrävande att ta fram.

Andra skäl till behovet är att man vill verifiera att en konverterad CAD-modell överensstämmer med originalet eller att man vill använda scanning för att jämföra en produkt med ett punktmoln.

Med TransMagic’s verktyg MagicCheck kan man jämföra CAD-modeller med varandra och få en visuell presentation av eventuella avvikelser. Man kan jämföra modeller i olika format och även punktdata-listor med en CAD-geometri.

Dessutom genererar MagicCheck en rapport som beskriver eventuella skillnader och om avvikelserna överstiger toleranser osv. På så sätt har man enkelt ett färdigt underlag att leverera med.

Vill du veta mer om MagicCheck eller göra en beställning?