Industry Forum

Industry Forum

Det 17:de Industry Forum som arrangeras av Cadenas gick av stapeln med flera hundra deltagare – såväl kunder, partners och underleverantörer deltog. Bl.a. GE Oil&Gas, Siemens Sofware, Parker Hannifin och SMS Group presenterade sina erfarenheter av att använda PARTsolutions.